Danseal sponsor Danske Hospitalsklovne

Danseal sponsor Danske Hospitalsklovne

Vi har valgt at være sponsor for Danske Hospitalsklovne da vi mener de gør et fantastisk arbejde for børn indlagt på danske hospitaler.

Hospitalsklovnene arbejder tæt sammen med personalet på børneafdelingerne og indgår de fleste steder som en aktiv del af behandlingsteamene. De deltager ved behandlinger såsom blodprøvetagninger, skiftning af forbindinger, dropanlæg-gelse/fjernelse af drop mv.

Hospitalsklovnenes vigtigste opgave at observere, lytte og leve sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser. De improviserer, og her adskiller hospitalsklovnen sig fra den velkendte cirkusklovn, der optræder for sit publikum med et indstuderet nummer.

Mange følelser såsom angst, sorg, stress, vrede, hjemve osv. kan opstå både hos børnepatienterne og deres familier i forbindelse med indlæggelse og sygdom. Med sin blide og lidt naive figur kan hospitalsklovnen spejle disse følelser og få barnet til at løsne op i selv ubehagelige situationer.

Ved at fjerne fokus fra sygehuset, medicinen og sygdommen skaber hospitalsklovnene også ofte et pusterum for de pårørende.