Danseal sponsor Danske Hospitalsklovne

Danseal sponsor Danske Hospitalsklovne

Danske Hospitalsklovne gør efter vores opfattelse et fantastisk arbejde for børn indlagt på danske hospitaler.

Deres vigtigste opgave at observere, lytte og leve sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser. De improviserer, og her adskiller hospitalsklovnen sig fra den velkendte cirkusklovn, der optræder for sit publikum med et indstuderet nummer.

Danseal er igen i år sponsor for Danske Hospitalsklovne