Samiflex koblinger

Samiflex koblinger – versioner/kvaliteter

Beskrivelse

 • Fremstillet efter DIN 740 standard.
 • Består af kun 4 dele i standardudførelse.
 • Ingen metal-metal kontakt mellem halvdelene.
 • Koblingsbåndet kan skiftes uden at halvdelene skal flyttes.
 • Let at lave en rotationsprøve af f.eks. en elmotor eller pumpe.
 • Stopper krybestrøm.
 • Leveres også som ATEX-klassificeret.
 • Stabil og konstant. Kan anvendes sammen med VLT styringer.
 • Støjsvag drift (dæmper ligeledes vibrationer).
 • Kræver ingen smøring eller service.

Samiflex brochure

Kvaliteter

Koblingshalvdelene leveres standard i støbejern GG25 men kan desuden leveres i: Høj styrkejern GGG 40, Støbestål GS45, AISI 316 (Syrefast rustfrit), Aluminium C 135 Alloy.

ATEX udførsel 

Koblingen er standard ATEX-sikret. Koblingen op til og med størrelse A4 leveres da med polyamid bånd og størrelser fra A5 og opefter leveres med stålbånd.

Koblingsbånd

 • Koblingsbåndet er fremstillet af en polyuretan compund (PU).
 • Koblingsbåndet er elastisk og modstår vridning, vibrationer og et stort antal kemiske produkter.
 • Findes i forskellige hårdheder og til forskellige temperaturer.
 • Hårdheder fra Shore 65-97 samt temperaturer fra -40°C til 140°C.
 • Kræver KUN lille reservedelsbeholdning – kun ét koblingsbånd/koblingsdimension, uanset type.
 • Fysisk meget lille.
 • Billig i indkøb.

Montering

Koblingshalvdelene (1) & (2) samt holde-ring (4) monteres på akslen. Dernæst drejes akslen så tænderne står overfor hinanden uden at de rører.

Efter at koblingshalvdelene er monteret for første gang, behøves de aldrig at flyttes mere. Koblingsbåndet (3) kan derefter monteres ved at presse det ned i hullerne imellem tænderne.

Når koblingsbåndet er placeret korrekt, skubbes holde-ringen (4) hen over koblingsbåndet. Under drift vil centrifugalkraften ekspandere koblingsbåndet ud imod holde-ringens indvendige side så der opnås en tæt tolerance.

Som ekstra sikkerhed er det muligt at låse holde-ringen med 2 pinotskruer, som skrues ind i både holde-ringen og koblingsbåndet.

Ved adskillelse løsnes låseskruerne og holderingen kan trækkes til siden. Koblingsbåndet kan derefter hurtigt fjernes og udskiftes. Der kræves hverken specialværktøj, skruer, bolte eller lign.

Kemikaliemodstand

Kemikalielisten er en retningsgivende guide som kan anvendes til at bestemme koblingsbåndets kemiske modstand overfor for forskellige produkter.

Den bedste måde at bestemme om et koblingsbånd fungerer tilfredstillende er ved at teste i det i en virkelig applikation. Hvis sådan teste ikke er mulig kan kemikalieliste være medbestemmende.

værdierne A, B & C er beseret på laboratorie tests samt referencer fra virkelige applikationer. I tilfælde hvor specifikke informationer ikke er tilgængelige anvendes T & X markeringer. Disse er kvalificerede vurderinger baseret på erfaring.

A – Lille eller ingen påvirkning.
B – Mindre til modorat påvirkning.
C – Kraftig påvirkning kan resulterer i ødelæggelse.
T – Test før brug. Ingen tilgængelig data, vil formentlig fungerer tilfredsstillende.
X – Ingen data, fungerer formentlig utilfredsstillende.