Strategisk intention

Strategisk intention

For hele tiden at forbedre os og tilpasse os de varierende behov i markedet, er der udarbejdet en starategi for Danseal A/S, herunder en strategisk intention bestående af vores mission, vision og værdier.

Mission

Vi skaber værdi for industrielle slutbrugere ved at forstå og omsætte kundens behov
til højteknologiske løsninger baseret på vores platform og produkter.

Vi ønsker indenfor vores forretningsområder:

 • At være den fortrukne samarbejdspartner.
 • At være på forkant med den teknologiske udvikling og miljømæssige krav.
 • At kunne tilbyde kunden et bredt værdiskabende produktprogram.
 • At have den bedste salgsfunktion med et stort tekniks knowhow og evnen til at problemløse.
 • At have kompetente og tilfredse medarbejdere.
 • At differentiere os i forhold til konkurrenterne.

Vision

Vi ønsker at være din fortrukne sparringspartner indenfor vores forretningsområder,
fremfor blot at være anset som din leverandør!

Vi vil kontinuerligt stræbe efter:

 • At skabe værdi for vores kunder.
 • At være seriøse, engagerede, ansvarlige og beslutsomme.
 • At have et godt omdømme i branchen.
 • At tilbyde teknologi i verdensklasse.
 • At skabe vækst og udvikle virksomheden i takt med markedsudviklingen.
 • At tilpasse vores produktsortiment til efterspørgslen.
 • At have fokus på kundernes ønsker og behov.
 • At udvikle virksomhedens og medarbejdernes kompetencer.
 • At være en arbejdsplads som medarbejderne er glade for og stolte af.

Vores værdier

I Danseal afspejler vores handlinger vores værdier. Vi mener, det er vigtigt, at vores værdier synliggøres gennem vores adfærd og
handlinger både overfor vores kunder, medarbejdere og leverandører. Derfor fokuserer vi på værdierne i vores daglige arbejde.
Vores værdier er:

Værdiskabende tankegang!

Vi arbejder ud fra en værdiskabende tankegang. Det betyder, at vi i vores daglige arbejde fokuserer på at skabe værdi i måden vi gør forretning på, både overfor vores kunder og vores virksomhed.

Ansvarsbevidste!

Vi anbefaler BAT (Best Available Technology) produkter til vores kunder og tager fuldt ansvar for vores anbefalinger.

Vores medarbejdere!

Engagerede og kompetente medarbejdere er en stor værdi for Danseal, idet medarbejderne er hjertet i virksomheden.

Handling!

Vi opfatter kundernes problemer som vores opgave og mulighed for at gøre en forskel. Det kræver ikke kun gode ideer at løse opgaver, men derimod handling, da ideer kun er gode, hvis de bliver ført ud i livet.

Helhedsorienteret!

Når vi hjælper kunder med at problemløse, kigger vi på helheden af systemet frem for kun at fokusere på det umiddelbare problem. Som kundens sparringspartner lægger vi stor vægt på, at kunden får en løsning, der holder i lang tid.