Udstyr til opretning af kileremme

Udstyr til opretning af kileremme

FIXTURLASER PAT

Fixturlaser PAT er den optimale løsning til alle behov indenfor opretning af kileremme og tandremme!

Med Fixturlaser PAT systemet er man aldrig i tvivl om kileremmene eller tandremmene er rettet op eller ej. Ved at bruge kileremssporene som reference opnår man en præcis opretning, hvilket reducerer tabet i maskinerne hvorved virkningsgraden forøges. Desuden reduceres slidet på remmene/lejer og vibrationer dæmpes.

NB. Der er dokumenterede energibesparelser ved at rette korrekt op! Nedenstående skema er taget fra en svensk energirapport og viser energitabet på en 200 KW motor ved henholdsvis 0,54 og 1,08 graders vinkelfejl. Disse vinkelfejl resulterer i henholdsvis 5,3 og 8,2 % tab i procent, som med dagens energipriser vil andrage betragtelige tab i Kr. pr. år.

Fixturlaser PAT systemet leveres med to magnetiske linie laser transmittere, hver indeholdende to fjederbelastede styreguides som passer ind i kileremssporene. Det at enhederne er magnetiske gør at de forbliver i remsporene under kontrol og opretningsfasen. Fixturlaser PAT leveres med forskellige størrelser styreguides som passer til forskellige standard remskiver fra størrelse A til E (6 mm – 40 mm). Der er desuden forskellige styreguides til opretning af tandremme tilgængelige som ekstraudstyr.

Ved at anvende to laser transmittere med integreret målskiver er det lettere ud af hvilken type opretning der er nødvendig for det enkelte udstyr. Fejl som: parallel offset, vinkelfejl og vridning er øjeblikkelig synlig for operatøren af udstyret. Indenfor ganske få minutter kan opreatøren afgøre om udstyret kræver opretning eller ej.

Opretningsprocessen er lige så let som montering af udstyret. Bare tænd for laserne og tryk dem ind i hver sit remspor. Laserne viser en line på den modsatte transmitters målskive som vist i nedenstående illustration. Hvis det er nødvendigt justeres maskinens position indtil laserstrålerne er oprettet til centermærket på begge enheder.

Fixturlaser PAT brochure

Komponenter

TD Enhed

Udskiftelige styreguides

Der medfølger forskellige størrelser styreguides som passer til standard
remshjuldybder (6 mm – 40 mm)