Gastætninger

Gastætninger

Chesterton 4400 – TwinHybrid gastætning

Chesterton 4400 er en gastætning udviklet til pumpeopgaver. Den har bl.a. følgende egenskaber:

  • TwinHybrid teknologi, udnytter både hydrodynamisk og hydrostatisk lift-off teknik. Fungerer som en dobbelttætning.
  • Kontaktfri driftform – ingen flygtig emission !!
  • Integreret kontrolsystem, som automatisk regulerer nødvendig barriergas mængde på baggrund af ønsket differenstryk samt trykket i systemet. Kræver derfor ingen ekstern trykregulatorer !!
  • Universal ”Fit” – meget kompakt design som monteres udenfor pakboksen og kræver derfor ingen ændringer.

Installationsvejledning

Chesterton 4400 brochure